YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

  • A. Cấu tạo tương tự với con trưởng thành,  nhưng khác về sinh lý
  • B. Sinh lý rất khác với con trưởng thành
  • C. Cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành
  • D. Cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái, sinh lý rất khác với con trưởng thành.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40642

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON