YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo ?

  • A. Mào tinh
  • B. Túi tinh
  • C. Tuyến tiền liệt
  • D. Ống đái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mào tinh hoàn - Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện về cấu tạo.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF