YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ đâu?

  • A. Tuyến tiền liệt tiết dịch.
  • B. Tuyến hành tiết dịch nuôi dưỡng tinh trùng.
  • C. Chất dịch do thành túi tiết ra.
  • D. Chất dịch giàu glucozo do tinh hoàn tiết ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở túi tinh, tinh trùng tiếp tục được nuôi dưỡng là nhờ chất dịch giàu glucozo do thành túi tiết ra.

  → Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON