YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Có 2 loại tinh trùng, đó là 2 loại nào?

  • A. Tinh trùng A và tinh trùng B.
  • B. Tinh trùng αX và tinh trùng βY.
  • C. Tinh trùng X và tinh trùng Y.
  • D. Tinh trùng α và tinh trùng β.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 2 loại tinh trùng là tinh trùng X và tinh trùng Y.

  → Đáp án: C 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136632

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON