YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm tạo thành có chất khí khi dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch 

  • A. HCl, K2SO4
  • B. Ca(OH)2, HCl.     
  • C. H2SO4, KNO3.      
  • D. HCl, H2SO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  HCl, H2SO4.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48555

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON