YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đun sôi 4 dd, mỗi dd chứa 1 mol chất sau: Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dd giảm nhiều nhất? (Giả sử nước bay hơi không đáng kể) 

  • A. dd Mg(HCO3)2     
  • B. dd Ca(HCO3)2     
  • C. dd NaHCO3              
  • D. dd NH4HCO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  m dung dịch giảm = m kết tủa + mCO2

  NH4HCO3 → CO2 + H2O + NH3

  giảm 61

  Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

  Giảm 144

  2NaHCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

  Giảm 22

  Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

  Giảm 128

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 48605

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON