YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ruột non dài khoảng bao nhiêu mét? 

  • A. 2,5-3m
  • B. 28-30m
  • C.  2,8-3m 
  • D. 25-30m
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ruột non rất dài (tới 2,8 - 3m). Tổng diện tích bề mặt bên trong tới 400-500m2

  → Đáp án: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 134719

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1