YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua: 

  • A. Tĩnh mạch chủ dưới
  • B. Tĩnh mạch chủ trên
  • C. Mao mạch máu 
  • D. Mạch bạch huyết

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất dinh dưỡng với nồng độ thích hợp và không còn chất độc được vận chuyển qua tĩnh mạch chủ dưới.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF