YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường này? 

  • A. Mao mạch máu
  • B. Mạch bạch huyết
  • C. Tĩnh mạch chủ dưới 
  • D. Tĩnh mạch chủ trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường mạch bạch huyết.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134724

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF