• Câu hỏi:

  Quan sát trong tự nhiên, người ta thấy thực vật thường sống ở các vùng nào?

  • A. Đồng bằng.
  • B. Trên cao nguyên.
  • C. Dưới nước
  • D. Cả 3 vùng trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC