YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phương pháp thu khí oxi và tư thế bình thu là:

  • A. Đẩy nước và bình để đứng
  • B. Đẩy không khí và bình để úp ngược
  • C. Đẩy nước và bình để úp ngược
  • D. ý B và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Oxi là chất khí nặng hơn không khí, nên phải để đứng mới thu được khí oxi. Vì là khí không màu, muốn biết khí đã đầy bình hay chưa ta sử dụng que đóm đặt ở miệng bình và đầu ống dẫn khí phải để sát đáy bình

  Oxi là khí ít tan trong nước nên có thể dùng cách đẩy nước để thu khí Oxi, nhưng lưu ý là để úp bình.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12837

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON