YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng phân hủy là

  • A. Ba + 2HCl → BaCl2 + H2
  • B. Cu + H2S → CuS + H2
  • C. 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2
  • D. KMnO4 → MnO + O2 + K2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

  Ví dụ: 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 115980

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON