YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2

  Tổng hệ số sản phẩm là

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 1
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  2KMnO→ K2MnO4 + MnO+ O2

  Tổng hệ số sản phẩm là: 1+1+1 = 3

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 115982

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON