YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt phân m gam muối KMnO4 thấy thoát ra 44,8 lít khí không màu ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỏi số gam muối đem đi nhiệt phân là bao nhiêu gam?

  • A. 632 gam
  • B. 316 gam
  • C. 623 gam
  • D. 361 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số mol khí không màu sinh ra là:

  \({n_{{O_2}}} = \frac{n}{{22,4}} = \frac{{44,8}}{{22,4}} = 2(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  2KMnO4  KMnO4 + MnO2 + O2

  2 mol                                                        1 mol

  ? mol   \(\leftarrow\)                                                 2 mol

  Số mol muối KMnO4 là:

  \({n_{KMn{O_4}}} = \frac{{2 \times 2}}{1} = 4(mol)\)

  Số gam muối KMnO4 đem nhiệt phân là:

  \({m_{_{KMn{O_4}}}} = {n_{KMn{O_4}}} \times M = 4 \times (39 + 55 + 16 \times 4) = 632(gam)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12838

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON