YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phát triển kinh tế có ý nghĩa thế nào với mỗi cá nhân? Giải thích vì sao tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội? 

  Lời giải tham khảo:

  * Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân: 

  - Tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm -> có thu nhập ổn định 

  - Có điều kiện chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ... 

  - Đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần của bản thân 

  - Giúp cá nhân có điều kiện phát triển toàn diện 

  * Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội vì:

  - Mục đích cuối cùng của sự phát triển kinh tế là mang đến một xã hội công bằng và tiến bộ.

  - Tăng trưởng kinh tế phải phù hợp với nhu cầu phát triển toàn diện của con người, phải đảm bảo cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.

  - Nếu chỉ quan tâm đến tăng trưởng kinh tế mà không quan tâm đến công bằng và tiến bộ xã hội thì có thể mang đến những hậu quả to lớn...

  - Tăng trưởng kinh tế phải góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người về mọi mặt từ; văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường...

  - Khi công bằng, tiến bộ xã hội được đảm bảo sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự tăng trưởng, phát triển kinh tế.

  Lưu ý: Học sinh sẽ được điểm tuyệt đối nếu có ví dụ phù hợp

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100102

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON