YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Là một học sinh, em cần làm gì để góp sức mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước? 

  Lời giải tham khảo:

  * Khái niệm CNH, HĐH:

  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học- công nghệ,tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

  * Trách nhiệm của học sinh:

  - Có nhận thức đúng về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của CNH, HĐH

  - Nhận thức được trách nhiệm của bản thân với CNH, HĐH

  - Có hành động phù hợp......

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON