AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng thế là phản ứng trong đó 

  • A. có chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu. 
  • B. nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất. 
  • C. từ 1 chất ban đầu sinh ra nhiều chất mới. 
  • D. phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>