AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phản ứng giữa khí H2 với khí O2 gây nổ khi 

  • A. tỉ lệ về khối lượng của Hiđro và Oxi là 2 : 1 
  • B. tỉ lệ về số nguyên tử Hiđro và số nguyên tử Oxi là 4 : 1.
  • C. tỉ lệ về số mol Hiđro và Oxi là 1 : 2 
  • D. tỉ lệ về thể tích Hiđro và Oxi là 2 : 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>