AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 33,6 gam Sắt vào bình chứa dung dịch axit clohđric.

  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

  b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành? 

  c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí toàn vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử 80 gam sắt (III) oxit thì sau phản ứng chất nào còn thừa và thừa bao nhiêu gam?

  Lời giải tham khảo:

  a. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

  b. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

     1mol     2mol    1mol   1mol

  nFe phản ứng = 33,6 : 56 = 0,6 mol

  nFeCl2 tạo thành = nH2 tạo thành = nFe phản ứng = 0,6 mol

  mFeCl2 tạo thành = 0,6 .127 = 76,2 g

  mH2 tạo thành = 0,6. 2 = 1,2 g

  c. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

     1mol       3mol     2mol     3mol

                  0,6mol

  nFe2O3  ban đầu = 80 : 160 = 0,5 mol

  nH2 ban đầu = 0,6 mol

  Ta có tỉ lệ: 0,5/ 1 > 0,6 /3

  ⇒ Fe2O3 dư 

  nFe2O3 phản ứng = 0,6 : 3 = 0,2 mol

  nFe2O3 còn dư = 0,5 – 0,2 = 0,3 mol

  mFe2O3 còn dư = 0,3 .160 = 48 g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>