YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3POtrong phòng thí nghiệm ?

  • A.

   P + HNO3 đặc, nóng 

  • B.

   Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc

  • C. P2O5 + H2O   
  • D. HPO3 + H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đề điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm người ta cho P tác dụng với HNO3 đặc, nóng 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON