YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoạt động là do 

  • A. Nitơ có bán kính nguyên tử nhỏ.
  • B. Nitơ có độ âm điện lớn nhất trong nhóm.
  • C. Phân tử nitơ có liên kết ba khá bền. 
  • D. Phân tử nitơ không phân cực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45802

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON