YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 2 muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

  X + Y → không xảy ra phản ứng.

  X + Cu → không xảy ra phản ứng.

  Y + Cu → không xảy ra phản ứng.

  X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.

  X và Y là 

  • A.  Mg(NO3)2 và KNO3 
  • B. Fe(NO3)3 và NaHSO4.
  • C. NaNO3 và NaHCO3   
  • D. NaNO3 và NaHSO4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45834

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON