YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung tổ chức công tác kế toán?

  • A. Tổ chức chứng từ kế toán. 
  • B. Tổ chức tài khoản và sổ kế toán. 
  • C. Tổ chức báo cáo kế toán.
  • D. Tổ chức nhân sự ban giám đốc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON