YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Báo cáo kế toán gồm?

  • A. Báo cáo tài chính. 
  • B.  Báo cáo quản trị.
  • C.  Báo cáo quyết toán thuế.
  • D.  Câu a và b. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON