YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kiểm tra kế toán là?

  • A. Xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán. 
  • B. Xem xét sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán. 
  • C. Xem xét năng lực của kế toán trưởng. 
  • D.  Câu a và b đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON