YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Người chịu trách nhiệm thực hiện các qui định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán là?

  • A. Thủ quỹ
  • B.  Kế toán tổng hợp 
  • C. Kế toán trưởng
  • D. Tất cả các câu trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 102397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON