YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là gì?

  • A. Tư liệu lao động
  • B. Công cụ lao động
  • C. Đối tượng lao động
  • D. Tài nguyên thiên nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là đối tượng lao động.

  Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6441

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON