YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những sắc tố dưới đây được gọi là sắc tố phụ là:

  • A. Xantôphyl và carôten
  • B. Clorophyl b, xantôphyl và phicôxianin 
  • C. Carôten, xantôphyl, và clorophyl 
  • D. Phicôeritrin, phicôxianin và carôten 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những sắc tố dưới đây được gọi là sắc tố phụ là: Xantôphyl và carôten

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON