YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các tilacôit không chứa 

  • A.  các sắc tố
  • B. các trung tâm phản ứng
  • C. các chất truyền electron 
  • D. enzim cacbôxi hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các tilacôit không chứa enzim cacbôxi hóa nên quá trình khử CO2 của quang hợp được thực hiện ở chất nền lục lạp.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON