YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ của người bình thường là ….

  • A. 42oC
  • B. 35oC
  • C. 37oC
  • D. 39,5oC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt độ của người bình thường là 37oC

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON