YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 40m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Trung bình cứ 100m2 thu được 50kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

  • A. 16
  • B. 160
  • C. 1600
  • D. 16000

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều dài thửa ruộng đó là:

  \(40×2=80\) (m)

  Diện tích thửa ruộng đó là:

  \(80×40=3200\) (m2)

  2400m2 gấp 100m2 số lần là:

  \(3200:100=32\) (lần)

  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

  \(50×32=1600\) (kg)

  1600kg = 16tạ

  Đáp số: 16 tạ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF