YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Để lát nền một căn phòng, người ta sử dụng hết 400 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể. Tính diện tích căn phòng đó.

  • A. 36m2
  • B. 63m2
  • C. 36dm2
  • D. 63dm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Diện tích một viên gạch là:

  30 × 30 = 900(cm2)

  Diện tích căn phòng đó là:

  900 × 400 = 360000(cm2) = 36m2

  Đáp số: 36m2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF