YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  1890m2 được đọc là:

  • A. Một nghìn tám trăm chín chục mét vuông
  • B. Một nghìn tám chín mươi mét vuông
  • C. Một nghìn tám trăm chín không mét vuông
  • D. Một nghìn tám trăm chín mươi mét vuông

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1890m2 đọc là một nghìn tám trăm chín mươi mét vuông.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF