YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  7m2 4dm2 = ... dm2.

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. 74
  • B. 704
  • C. 740
  • D. 7004

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có 1m2 = 100dm2 nên 7m2 = 700dm2.

  7m24dm= 7m+ 4dm= 700dm+ 4dm= 704dm2

  Vậy: 7m24dm= 704dm2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 193426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF