AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta có thể thu khí H2 bằng cách đẩy nước vì khí H2:

  • A. Nặng hơn không khí.  
  • B. Nhẹ hơn không khí.  
  • C. Nhẹ nhất.          
  • D. Ít tan trong nước.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>