AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối lượng Sắt bị gỉ, sét so với khối lượng Sắt ban đầu như thế nào?

  • A. Không thay đổi.  
  • B. Giảm.   
  • C. Không xác định.      
  • D. Tăng lên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>