AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các chất nào sau đây có thể dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm:

  • A. Al và H2O   
  • B. HCl và H2O  
  • C. H2SO4 và Zn   
  • D. H2SO4 và Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>