AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 1,6 g khí metan (CH4) trong bình đựng 6,72 lit khí oxi (đktc).

  a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

  b. Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam?

  Lời giải tham khảo:

  a.    CH4   +   2O2  →  CO2   +  2H2O

  b. \({n_{C{H_4}}} = \frac{{1,6}}{{16}} = 0,1mol\)

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol\)

  Tỉ lệ: \(\frac{{0,1}}{1} < \frac{{0,3}}{2}\)   ⇒  CH4 hết, O2 dư.

  Theo pt, nO2 pư  =  2nCH4  =  2 x 0,1 =  0,2 mol

  nO2dư =  0,3 – 0,2 = 0,1 mol

  mO2dư =  0,1 x 32 =  3,2 g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>