YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của Liên bang Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX là:

  • A. Sản xuất khí đốt
  • B. Dầu mỏ
  • C. Điện 
  • D. Sản xuất giấy và xenlulo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sản xuất giấy và xenlulo là ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất của Liên bang Nga so với Liên Xô cuối thập kỉ 80 thế kỉ XX.

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10846

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON