YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nga lives ________ 25 Nguyen Thai Hoc street.

  • A. on
  • B. in
  • C. at
  • D. upon

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giới từ chỉ nơi chốn:

  at + số nhà

  on + tên đường

  in + tỉnh/ thành phố

  => Chọn đáp án C

  Dịch: Nga sống ở số nhà 25 đường Nguyễn Thái Học.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 293091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON