• Câu hỏi:

  Nêu trình tự thực hiện món xà lách trộn:

  • A. Chế biến, chuẩn bị nguyên liệu , trình bày.
  • B. Trình bày, chế biến, chuẩn bị nguyên liệu.
  • C. Chuẩn bị nguyên liệu, Chế biến, trình bày.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC