ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nếu tam giác MNP đồng dạng tam giác DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

  • A. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)
  • B. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{EF}}\)
  • C. \(\frac{{N'P'}}{{DE}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{M'N'}}\)
  • D. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{{\rm{EF}}}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 70500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1