AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu tam giác MNP đồng dạng tam giác DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

  • A. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)
  • B. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{EF}}\)
  • C. \(\frac{{N'P'}}{{DE}} = \frac{{{\rm{EF}}}}{{M'N'}}\)
  • D. \(\frac{{M'N'}}{{DE}} = \frac{{N'P'}}{{{\rm{EF}}}} = \frac{{M'P'}}{{DF}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>