YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nếu hàm sản xuất biểu thị hiệu suất tăng theo quy mô thì?

  • A. Sản phẩm cận biên của yếu tố sản xuất tăng cùng với số lượng sản phẩm sản xuất ra
  • B. Chi phí cận biên tăng cùng với sản lượng
  • C. Năng suất cao hơn
  • D. Hàm sản xuất dốc xuống

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101374

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON