YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu nào trong các câu sau đây không đúng?

  • A. AC dưới MC hàm ý AC đang tăng
  • B. MC ở trên AC hàm ý MC đang tăng
  • C. MC tăng hàm ý AC tăng
  • D. MC giảm hàm ý MC ở dưới AC

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON