YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chi phí cố định?

  • A. Là các chi phí gắn với các yếu tố cố định
  • B. Không thay đổi theo mức sản lượng
  • C. Bao gồm những thanh toán trả cho một số yếu tố khả biến
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101376

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON