YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

   Trong kinh tế học về hãng, ngắn hạn được định nghĩa là khoảng thời gian đủ để?

  • A.  Thu thập số liệu về chi phí chứ không phải về sản xuất
  • B. Thu thập số liệu về chi phí và về sản xuất
  • C. Thay đổi sản lượng chứ không phải công suất nhà máy
  • D. Thay đổi sản lượng và công suất nhà máy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON