YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng trong thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh và không khí dưới góc tới i = 300 , tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau . Tính góc tới để không có tia sáng ló ra không khí .

   

  • A. \(i'>35^015'\)
  • B. \(i'>36^015'\)
  • C. \(i'>37^015'\)
  • D. \(i'>38^015'\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quan sát đường đi của tia sáng

  Ta có: Tại I : r = 900 – i

    Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\) →  \(n.sini=sin(90^o-i)\)= cosi

  → \(tani=\frac{1}{n}\rightarrow n=\sqrt{3}\)

    Để không có tia sáng ló ra không khí thì phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

  • \(i\geq i_{gh}\) 
  • \(sini_{gh}=\frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow i=35^o15'\)

   Do đó :     \(i'>35^015'\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON