YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng trong thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh và không khí dưới góc tới i = 300 , tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau . Tính góc tới để không có tia sáng ló ra không khí .

   

  • A. \(i'>35^015'\)
  • B. \(i'>36^015'\)
  • C. \(i'>37^015'\)
  • D. \(i'>38^015'\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quan sát đường đi của tia sáng

  Ta có: Tại I : r = 900 – i

    Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng: \(n_1sini=n_2sinr\) →  \(n.sini=sin(90^o-i)\)= cosi

  → \(tani=\frac{1}{n}\rightarrow n=\sqrt{3}\)

    Để không có tia sáng ló ra không khí thì phải xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần

  • \(i\geq i_{gh}\) 
  • \(sini_{gh}=\frac{1}{\sqrt{3}} \rightarrow i=35^o15'\)

   Do đó :     \(i'>35^015'\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4598

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF