YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một tia sáng đi từ nước đến mặt phân cách với không khí. Biết chiết suất của nước là 4/3 , chiết suất của không khí là 1. Góc giới hạn của tia sáng phản xạ toàn phần khi đó là 

  • A.  41048’ 
  • B. 48o35’
  • C. 62o44’      
  • D. 38o26’

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 42915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON