• Câu hỏi:

  Một số biểu hiện của lối sống chan hoà

  • A. Nhường nhịn em nhỏ.
  • B. Hăng hái phát biểu ý kiến
  • C. Tham gia tích cực công việc của trường, lớp.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC