AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một miếng giấy hình chữ nhật ABCD với AB = x, BC = 2x và đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (ABCD), Δ song song với AD và cách AD một khoảng bằng a, Δ không có điểm chung với hình chữ nhật ABCD và khoảng cách từ A đến Δ lớn hơn khoảng cách từ B đến Δ.Tìm thể tích lớn nhất có thể có của khối tròn xoay tạo nên khi quay hình chữ nhật ABCD quanh Δ.

  • A. \(\frac{{64\pi {a^3}}}{{27}}\)
  • B. \(64\pi {a^3}\)
  • C. \(\frac{{63\pi {a^3}}}{{27}}\)
  • D. \(\frac{{64\pi }}{{27}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>